PRVÉ DOMY POD STRECHOU

Cesta pre I. etapu výstavby a prvých 9 pozemkov pripravených pre klientov. Prvé dva domy sú už pod strechou.

2018-12-07T13:06:00+00:00