ZAČALI SME S FINÁLNOU ÚPRAVOU PRÍSTUPOVEJ CESTY

Začali sme s finálnou úpravou prístupovej dvojprúdovej cesty do výšok podľa projektu a prípravou pre novú splaškovú a dažďovú kanalizáciu, rozvody vody, elektriny, verejného osvetlenia, optiky a chodníkov. Pred úpravou cesty kvalitnú pôdu prevážame k budúcim domom, kde bude súčasťou záhrad. [...]