Ceny domov 2018-10-31T08:58:00+00:00

Ceny domov

V cene domu je započítaná kompletná infraštruktúra – cesta, chodníky, verejné osvetlenie, voda, kanalizácia cestná a splašková, rozvody optiky a elektriny.

Pozícia
Plocha / Pozemok
Hrubá stavba / Na kľúč Dostupnosť
1E
122 m2 / 622 m2
179.000 €
249.900 €
VOĽNÝ Viac
2F
140 m2 / 674 m2
 - 
 - 
PREDANÝ Viac
3G
165 m2 / 705 m2
 - 
 - 
PREDANÝ Viac
4E
122 m2 / 523 m2
 - 
 - 
PREDANÝ Viac
5C
97,5 m2 / 496 m2
149.000 €
189.900 €
VOĽNÝ Viac
6B
197 m2 / 549 m2
209.000 €
289.900 €
VOĽNÝ Viac
7B
197 m2 / 545 m2
209.000 €
289.900 €
VOĽNÝ Viac
8D
243 m2 / 630 m2
249.000 €
349.900 €
VOĽNÝ Viac
9B
197 m2 / 409 m2
 - 
 - 
PREDANÝ Viac
10A
190 m2 / 418 m2
189.000 €
279.000 €
VOĽNÝ Viac
11D
243 m2 / 428 m2
239.000 €
339.900 €
VOĽNÝ Viac
12B
197 m2 / 416 m2
199.000 €
289.900 €
VOĽNÝ Viac
13A
190 m2 / 562 m2
 - 
 - 
PREDANÝ Viac
14A
190 m2 / 570 m2
195.000 €
281.000 €
REZERVOVANÝ Viac
15E
122 m2 / 711 m2
174.900 €
239.900 €
VOĽNÝ Viac
16E
122 m2 / 634 m2
169.000 €
237.000 €
VOĽNÝ Viac
17A
190 m2 / 673 m2
219.000 €
299.900 €
VOĽNÝ Viac
18A
190 m2 / 863 m2
229.000 €
309.900 €
VOĽNÝ Viac
19B
197 m2 / 663 m2
215.000 €
299.900 €
VOĽNÝ Viac
20A
190 m2 / 565 m2
219.000 €
299.900 €
VOĽNÝ Viac
R1H
251 m2 / 459 m2
224.000 €
299.900 €
VOĽNÝ Viac
R2H
251 m2 / 310 m2
209.000 €
289.900 €
VOĽNÝ Viac
R3H
251 m2 / 301 m2
209.000 €
289.900 €
VOĽNÝ Viac
R4H
251 m2 / 299 m2
202.000 €
279.000 €
REZERVOVANÝ Viac
R5H
251 m2 / 261 m2
 - 
 - 
PREDANÝ Viac
R6H
251 m2 / 330 m2
214.000 €
299.900 €
VOĽNÝ Viac
Pozícia Rozloha domu Rozloha pozemku Hrubá stavba Na kľúč Dostupnosť
1E 122 m2 622 m2 179.000 € 249.900 € VOĽNÝ
2F 140 m2 674 m2  -   -  PREDANÝ
3G 165 m2 705 m2  -   -  PREDANÝ
4E 122 m2 523 m2  -   -  PREDANÝ
5C 97,5 m2 496 m2 149.000 € 189.900 € VOĽNÝ
6B 197 m2 549 m2 209.000 € 289.900 € VOĽNÝ
7B 197 m2 545 m2 209.000 € 289.900 € VOĽNÝ
8D 243 m2 630 m2 249.000 € 349.900 € VOĽNÝ
9B 197 m2 409 m2  -   -  PREDANÝ
10A 190 m2 418 m2 189.000 € 279.000 € VOĽNÝ
11D 243 m2 428 m2 239.000 € 339.900 € VOĽNÝ
12B 197 m2 416 m2 199.000 € 289.900 € VOĽNÝ
13A 190 m2 562 m2  -   -  PREDANÝ
14A 190 m2 570 m2 195.000 € 281.000 € REZERVOVANÝ
15E 122 m2 711 m2 174.900 € 239.900 € VOĽNÝ
16E 122 m2 634 m2 169.000 € 237.000 € VOĽNÝ
17A 190 m2 673 m2 219.000 € 299.900 € VOĽNÝ
18A 190 m2 863 m2 229.000 € 309.900 € VOĽNÝ
19B 197 m2 663 m2 215.000 € 299.900 € VOĽNÝ
20A 190 m2 565 m2 219.000 € 299.900 € VOĽNÝ
R1H 251 m2 459 m2 224.000 € 299.900 € VOĽNÝ
R2H 251 m2 310 m2 209.000 € 289.900 € VOĽNÝ
R3H 251 m2 301 m2 209.000 € 289.900 € VOĽNÝ
R4H 251 m2 299 m2 202.000 € 279.000 € REZERVOVANÝ
R5H 251 m2 261 m2  -   -  PREDANÝ
R6H 251 m2 330 m2 214.000 € 299.900 € VOĽNÝ

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a sú platné do 24.12.2018.

Typ A

Typ A – od 179.000 €

Typ A

Typ B – od 188.000 €

Typ C

Typ C – od 129.000 €

Typ D

Typ D – od 225.000 €

Typ E

Typ E – od 149.000 €

Typ F

Typ F – od 199.000 €

Typ G

Typ G – od 246.000 €

Typ H

Typ H – od 194.000 €

Voľné domy

Rezervované

Predané