Ceny domov 2018-04-09T09:52:49+00:00

Ceny domov

V cene domu je započítaná kompletná infraštruktúra – cesta, chodníky, verejné osvetlenie, voda, kanalizácia cestná a splašková, rozvody optiky a elektriny.

Pozícia
Plocha / Pozemok
Hrubá stavba / Na kľúč Dostupnosť
1E
122 m2 / 622 m2
176.000 €
242.000 €
VOĽNÝ Viac
2F
140 m2 / 674 m2
199.000 €
263.000 €
PREDANÝ Viac
3G
165 m2 / 705 m2
246.000 €
312.000 €
PREDANÝ Viac
4E
122 m2 / 523 m2
154.000 €
220.000 €
REZERVOVANÝ Viac
5C
97,5 m2 / 496 m2
134.000 €
172.000 €
REZERVOVANÝ Viac
6B
197 m2 / 549 m2
201.000 €
282.000 €
VOĽNÝ Viac
7B
197 m2 / 545 m2
201.000 €
282.000 €
VOĽNÝ Viac
8D
243 m2 / 630 m2
244.000 €
343.000 €
VOĽNÝ Viac
9B
197 m2 / 409 m2
188.000 €
267.000 €
PREDANÝ Viac
10A
190 m2 / 418 m2
184.000 €
270.000 €
VOĽNÝ Viac
11D
243 m2 / 428 m2
230.000 €
329.000 €
VOĽNÝ Viac
12B
197 m2 / 416 m2
194.000 €
280.000 €
VOĽNÝ Viac
13A
190 m2 / 562 m2
189.000 €
268.000 €
PREDANÝ Viac
14A
190 m2 / 570 m2
195.000 €
281.000 €
REZERVOVANÝ Viac
15E
122 m2 / 711 m2
168.000 €
234.000 €
VOĽNÝ Viac
16E
122 m2 / 634 m2
163.000 €
229.000 €
VOĽNÝ Viac
17A
190 m2 / 673 m2
212.000 €
293.000 €
VOĽNÝ Viac
18A
190 m2 / 863 m2
226.000 €
307.000 €
VOĽNÝ Viac
19B
197 m2 / 663 m2
209.000 €
290.000 €
VOĽNÝ Viac
20A
190 m2 / 565 m2
215.000 €
296.000 €
VOĽNÝ Viac
R1H
251 m2 / 459 m2
219.000 €
296.000 €
VOĽNÝ Viac
R2H
251 m2 / 310 m2
203.000 €
280.000 €
VOĽNÝ Viac
R3H
251 m2 / 301 m2
202.000 €
279.000 €
VOĽNÝ Viac
R4H
251 m2 / 299 m2
202.000 €
279.000 €
VOĽNÝ Viac
R5H
251 m2 / 261 m2
199.000 €
276.000 €
REZERVOVANÝ Viac
R6H
251 m2 / 330 m2
209.000 €
286.000 €
VOĽNÝ Viac
Pozícia Rozloha domu Rozloha pozemku Hrubá stavba Na kľúč Dostupnosť
1E 122 m2 622 m2 176.000 € 242.000 € VOĽNÝ
2F 140 m2 674 m2 199.000 € 263.000 € PREDANÝ
3G 165 m2 705 m2 246.000 € 312.000 € PREDANÝ
4E 122 m2 523 m2 154.000 € 220.000 € REZERVOVANÝ
5C 97,5 m2 496 m2 134.000 € 172.000 € REZERVOVANÝ
6B 197 m2 549 m2 201.000 € 282.000 € VOĽNÝ
7B 197 m2 545 m2 201.000 € 282.000 € VOĽNÝ
8D 243 m2 630 m2 244.000 € 343.000 € VOĽNÝ
9B 197 m2 409 m2 188.000 € 267.000 € PREDANÝ
10A 190 m2 418 m2 184.000 € 270.000 € VOĽNÝ
11D 243 m2 428 m2 230.000 € 329.000 € VOĽNÝ
12B 197 m2 416 m2 194.000 € 280.000 € VOĽNÝ
13A 190 m2 562 m2 189.000 € 268.000 € PREDANÝ
14A 190 m2 570 m2 195.000 € 281.000 € REZERVOVANÝ
15E 122 m2 711 m2 168.000 € 234.000 € VOĽNÝ
16E 122 m2 634 m2 163.000 € 229.000 € VOĽNÝ
17A 190 m2 673 m2 212.000 € 293.000 € VOĽNÝ
18A 190 m2 863 m2 226.000 € 307.000 € VOĽNÝ
19B 197 m2 663 m2 209.000 € 290.000 € VOĽNÝ
20A 190 m2 565 m2 215.000 € 296.000 € VOĽNÝ
R1H 251 m2 459 m2 219.000 € 296.000 € VOĽNÝ
R2H 251 m2 310 m2 203.000 € 280.000 € VOĽNÝ
R3H 251 m2 301 m2 202.000 € 279.000 € VOĽNÝ
R4H 251 m2 299 m2 202.000 € 279.000 € VOĽNÝ
R5H 251 m2 261 m2 199.000 € 276.000 € REZERVOVANÝ
R6H 251 m2 330 m2 209.000 € 286.000 € VOĽNÝ

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a sú platné do 20.6.2018.

Typ A

Typ A – od 179.000 €

Typ A

Typ B – od 188.000 €

Typ C

Typ C – od 129.000 €

Typ D

Typ D – od 225.000 €

Typ E

Typ E – od 149.000 €

Typ F

Typ F – od 199.000 €

Typ G

Typ G – od 246.000 €

Typ H

Typ H – od 194.000 €

Voľné domy

Rezervované

Predané