Ceny domov 2018-02-13T10:54:13+00:00

Ceny domov

Pozícia
Plocha / Pozemok
Hrubá stavba / Na kľúč Dostupnosť
1E
122 m2 / 622 m2
171.000 €
235.000 €
VOĽNÝ Viac
2F
140 m2 / 674 m2
199.000 €
263.000 €
REZERVOVANÝ Viac
3G
165 m2 / 705 m2
246.000 €
312.000 €
PREDANÝ Viac
4E
122 m2 / 523 m2
149.000 €
213.000 €
REZERVOVANÝ Viac
5C
97,5 m2 / 496 m2
129.000 €
165.000 €
VOĽNÝ Viac
6B
197 m2 / 549 m2
196.000 €
275.000 €
VOĽNÝ Viac
7B
197 m2 / 545 m2
196.000 €
275.000 €
VOĽNÝ Viac
8D
243 m2 / 630 m2
239.000 €
336.000 €
VOĽNÝ Viac
9B
197 m2 / 409 m2
188.000 €
267.000 €
PREDANÝ Viac
10A
190 m2 / 418 m2
179.000 €
258.000 €
VOĽNÝ Viac
11D
243 m2 / 428 m2
225.000 €
322.000 €
VOĽNÝ Viac
12B
197 m2 / 416 m2
189.000 €
268.000 €
VOĽNÝ Viac
13A
190 m2 / 562 m2
189.000 €
268.000 €
PREDANÝ Viac
14A
190 m2 / 570 m2
190.000 €
269.000 €
REZERVOVANÝ Viac
15E
122 m2 / 711 m2
163.000 €
227.000 €
VOĽNÝ Viac
16E
122 m2 / 634 m2
158.000 €
222.000 €
VOĽNÝ Viac
17A
190 m2 / 673 m2
207.000 €
286.000 €
VOĽNÝ Viac
18A
190 m2 / 863 m2
221.000 €
300.000 €
VOĽNÝ Viac
19B
197 m2 / 663 m2
204.000 €
283.000 €
VOĽNÝ Viac
20A
190 m2 / 565 m2
210.000 €
289.000 €
VOĽNÝ Viac
R1H
251 m2 / 459 m2
214.000 €
289.000 €
VOĽNÝ Viac
R2H
251 m2 / 310 m2
198.000 €
273.000 €
VOĽNÝ Viac
R3H
251 m2 / 301 m2
197.000 €
272.000 €
VOĽNÝ Viac
R4H
251 m2 / 299 m2
197.000 €
272.000 €
VOĽNÝ Viac
R5H
251 m2 / 261 m2
194.000 €
269.000 €
REZERVOVANÝ Viac
R6H
251 m2 / 330 m2
204.000 €
279.000 €
VOĽNÝ Viac
Pozícia Rozloha domu Rozloha pozemku Hrubá stavba Na kľúč Dostupnosť
1E 122 m2 622 m2 171.000 € 235.000 € VOĽNÝ
2F 140 m2 674 m2 199.000 € 263.000 € REZERVOVANÝ
3G 165 m2 705 m2 246.000 € 312.000 € PREDANÝ
4E 122 m2 523 m2 149.000 € 213.000 € REZERVOVANÝ
5C 97,5 m2 496 m2 129.000 € 165.000 € VOĽNÝ
6B 197 m2 549 m2 196.000 € 275.000 € VOĽNÝ
7B 197 m2 545 m2 196.000 € 275.000 € VOĽNÝ
8D 243 m2 630 m2 239.000 € 336.000 € VOĽNÝ
9B 197 m2 409 m2 188.000 € 267.000 € PREDANÝ
10A 190 m2 418 m2 179.000 € 258.000 € VOĽNÝ
11D 243 m2 428 m2 225.000 € 322.000 € VOĽNÝ
12B 197 m2 416 m2 189.000 € 268.000 € VOĽNÝ
13A 190 m2 562 m2 189.000 € 268.000 € PREDANÝ
14A 190 m2 570 m2 190.000 € 269.000 € REZERVOVANÝ
15E 122 m2 711 m2 163.000 € 227.000 € VOĽNÝ
16E 122 m2 634 m2 158.000 € 222.000 € VOĽNÝ
17A 190 m2 673 m2 207.000 € 286.000 € VOĽNÝ
18A 190 m2 863 m2 221.000 € 300.000 € VOĽNÝ
19B 197 m2 663 m2 204.000 € 283.000 € VOĽNÝ
20A 190 m2 565 m2 210.000 € 289.000 € VOĽNÝ
R1H 251 m2 459 m2 214.000 € 289.000 € VOĽNÝ
R2H 251 m2 310 m2 198.000 € 273.000 € VOĽNÝ
R3H 251 m2 301 m2 197.000 € 272.000 € VOĽNÝ
R4H 251 m2 299 m2 197.000 € 272.000 € VOĽNÝ
R5H 251 m2 261 m2 194.000 € 269.000 € REZERVOVANÝ
R6H 251 m2 330 m2 204.000 € 279.000 € VOĽNÝ

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a sú platné do 8.4.2018.

Typ A

Typ A – od 179.000 €

Typ A

Typ B – od 188.000 €

Typ C

Typ C – od 129.000 €

Typ D

Typ D – od 225.000 €

Typ E

Typ E – od 149.000 €

Typ F

Typ F – od 199.000 €

Typ G

Typ G – od 246.000 €

Typ H

Typ H – od 194.000 €

Voľné domy

Rezervované

Predané